امداد ویندوز مرکز تعمیر کامپیوتر در محل در تهران  ، خدمات کامپیوتری تهران و نصب برنامه های کامپیوتری در محل از جمله تمام ویندوز های کامپیوتری و برنامه های تخصصی و کاربردی و همچنین فروش کامپیوترهای آماده و نرم افزارهای تخصصی و کاربردی و آنتی ویروس